CON TRƯỢT HIWIN EGH 20CA

Danh mục:

Mô tả

CON TRƯỢT HIWIN EGH 20CA

Mã sản phẩm:

Thông số :
H = 28 mm
W = 42 mm
Wr = 20 mm
Cân nặng = 0.24 kg