CON TRƯỢT HIWIN EGH 25CA

Danh mục:

Mô tả

CON TRƯỢT HIWIN EGH 25CA

Mã sản phẩm:

Thông số :
H = 33 mm
W = 48 mm
Wr = 23 mm
Cân nặng = 0.41 kg