CON TRƯỢT HIWIN HGW 15CA

Danh mục:

Mô tả

CON TRƯỢT HIWIN HGW 15CA

Mã sản phẩm:

Con trượt Hiwin HGW 15CA

Thông số :
H = 24 mm
W = 47 mm
Wr = 15 mm
Cân nặng = 0.17 kg