CON TRƯỢT HIWIN HGW 20CA

Danh mục:

Mô tả

CON TRƯỢT HIWIN HGW 20CA

Mã sản phẩm:

Con trượt Hiwin HGW 20CA

Thông số :
H = 30 mm
W = 63 mm
Wr = 20 mm
Cân nặng = 0.4 kg