CON TRƯỢT HIWIN HGW 25CA

Danh mục:

Mô tả

CON TRƯỢT HIWIN HGW 25CA

Mã sản phẩm:

Con trượt Hiwin HGW 25CA

Thông số :
H = 36 mm
W = 70 mm
Wr = 23 mm
Cân nặng = 0.59 kg