CON TRƯỢT VUÔNG HIWIN QHW 45 CC/HC

Danh mục:

Mô tả

CON TRƯỢT VUÔNG HIWIN QHW 45 CC/HC

Mã sản phẩm:

Thông Số
H: 60 mm
W: 120 mm
Wr: 45 mm
Kg: 2.79/3.69 KG