THANH TRƯỢT EG HIWIN – CON TRƯỢT MỎNG

Danh mục:

Mô tả

Mã sản phẩm:

Dòng EG (Thanh trượt- con trượt mỏng)

– Khả năng tự canh thẳng để loại trừ sai lệch do lắp ráp.

– Phụ hợp cho các máy tự động tốc độ cao.